• TKCT: Công ty TNHH TM & XD kính Việt Hà

STK: 19036357161016

Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Thái Bình

  • TKCN: Trần Văn Hà

STK: 0211000490802

Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Thái Bình